AN NINH-QUỐC PHÒNG
HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ TUẤN VIỆT TỔ CHỨC HỌP RÀ SOÁT DIỆN THANH NIÊN SẴN SÀNG NHẬP NGŨ VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHÁM SƠ TUYỂN NĂM 2024.
16/10/2023 12:00:00

Thực hiện theo Kế hoạch số: 2725/KH-UBND ngày 28/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Hướng dẫn số:1023/HD-BCH ngày 02/10/2023 của Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Thành về việc xét duyệt, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Sáng ngày 12/10/2023 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tuấn Việt đã tiến hành họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã để rà soát diện thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và triển khai công tác khám sơ tuyển năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trung tá Đỗ Văn Việt Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Thành; Đ/c Ngô Văn Thông Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã; đ/c Ninh Văn Khanh Chủ tịch UBND xã, chủ tịch Hội đồng NVQS xã chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy quân sự xã tổng số thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27 của toàn xã là 296 thanh niên, trong đó diện tạm miễn, miễn nhập ngũ năm 2024 là 182 thanh niên.

Tại Hội nghị các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS xã đã tập trung thảo luận rà soát các nội dung, tiêu chí theo quy định và xét duyệt được 114 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển tại trạm y tế xã ngày 11/11/2023; đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện tốt công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Trong đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; làm tốt công tác quản lý thanh niên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tuyển chọn những công dân có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe đủ tiêu chuẩn.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt hiệu quả và chất lượng, Đ/c Ngô Văn Thông Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương nắm chắc và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tốt công tác sơ tuyển đảm bảo đúng độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ của các thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng như việc đảm bảo công tác tuyển quân.

Kết luận buổi xét duyệt đồng chí Ninh Văn Khanh - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã làm tham mưu, phối hợp với các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về Luật nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc; tổ chức tốt công tác khám sơ tuyển tại trạm y tế xã ngày 11/11/2023; đồng thời đề nghị các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024./.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3433
Trước & đúng hạn: 3433
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 09:47:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TUẤN VIỆT - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ninh Văn Khanh

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220379989

Email: ubndtuanviet@haiduong.gov.vn 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0