VĂN HÓA-XÃ HỘI
tháng cao điểm vì người nghèo, ngày đại đoàn kết 18/11/2023
03/11/2023 12:00:00

 

Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo và ngày đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, cán bộ và nhân dân xã Tuấn Việt đã đoàn kết, thống nhất đồng tâm xây dựng Nông thôn mới nâng cao bằng các hành động cụ thể hóa các công việc như. Hiến đất, hiến công, hiến của để mở rộng một số tuyến đường giao thông trong làng, trong xóm, trải mặt đường bằng bê tông hóa, nâng cao mở rộng mặt đường, với tinh thần và phong trào đó nhân dân đã nâng cấp và mở rộng mặt đường được nhiều tuyến, tiêu biểu là nhân dân 02 thôn, thôn An Bình và thôn Xuân Mang.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3433
Trước & đúng hạn: 3433
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 09:40:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TUẤN VIỆT - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ninh Văn Khanh

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220379989

Email: ubndtuanviet@haiduong.gov.vn 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0