TIN TỔNG HỢP KHÁC
ĐẢNG ỦY XÃ TUẤN VIỆT Nâng cao hiệu quả công tác của Khối Dân vận xã và Tổ dân vận thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng (nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống dân vận 15/10/1930- 15/10/2021)
15/10/2021 12:00:00

Tuấn Việt là đơn vị hành chính mới sáp nhập tháng 12/2019 trên cơ sở hai xã Tuấn Hưng và Việt Hưng, vị trí địa lý xã nằm ở phía Tây huyện Kim Thành, tiếp giáp với xã Cổ Dũng, Kim Xuyên. Diện tích tự nhiên 11,19ha, dân số14.3426 nhân khẩu.Tổng số đảng viên trong đảng bộ là 515 đồng chí, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng,Tuấn Việt đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng….Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền; tích cực thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao; chương trình giải quyết việc làm, chính sách xã hội được quan tâm, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và được giải quyết kịp thời từ cơ sở, các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế giáo dục có bước phát triển, đến nay có 11/11 làng, văn hóa (đạt 100%); trên 92,9% gia đình đạt gia đình văn hóa,triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19”, Có được kết quả trên là do địa phương luôn chú trọng củng cố tăng cường hệ thống chính trị từ xã đến thôn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

 
Các Đoàn thể xãTặng quà các cơ sở thôn trong phòng, chống covid -19 

Khối dân vận Đảng ủy sau sáp nhập xã tháng 12/2019 đã nhanh chóng được củng cố và kiện toàn, tổng số cán bộ khối dân vận xã và tổ dân vận thôn là 128 đồng chí/11 thôn, các thành viên của Khối Dân vận xã , tổ dân vận thôn được bố trí đảm bảo đúng thành phần cơ cấu, 100% Tổ dân vận thôn đã xây dựng quy chế hoạt động. Đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước và trọng tâm là công xây dựng nông thôn mới, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, đã có 100% thành viên tổ dân vận các thôn tham gia thành viên tổ Covid cộng đồng. Chú trọng việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng KHKT vào sản xuất, khai thác các nguồn vốn đầu tư từ các dự án, tín chấp các ngân hàng, giúp bà con nông dân phát triển sản xuất kinh doanh góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa”.

 
Mô hình sản xuất nhà màng, nhà lưới của ông Hoàng Văn Dục thôn Cam Đông 

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, phối hợp với các ngành, các hội đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật giao thông đường bộ và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tham gia công tác hòa giải cơ sở tính từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2021 đã phối hợp hòa giải thàng công 28/30 vụ việc lớn nhỏ tại cơ sở.

Quan tâm công tác nhân đạo từ thiện vận động ủng hộ các loại quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, nạn nhân chất độc dan cam, vì người nghèo, phòng chống Covid – 19 với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Phối hợp chỉ đạo các hội, đoàn thể chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, đoàn viên. Với những kết quả trên Khối dân vận xã và Tổ dân vận thôn đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; xây dựng quê hương Tuấn Việt ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 
Lãnh đạo UBND xã tiếp nhận ủng hỗ quỹ phòng, chống covid - 19 

Tuy nhiên hoạt động của Khối dân vận xã và Tổ dân vận các thôn cũng còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn như: Sự phối hợp của các thành viên trong khối chưa được thường xuyên, thiếu chặt chẽ còn nặng nề về hình thức, chưa quan tâm tổng kết rút kinh nghiệm, việc lựa chọn các mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng còn hạn chế, kinh phí hoạt động của Khối còn khó khăn, cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ điều kiện làm việc. Các tai, tệ nạn xã hội vẫn còn xuất hiện trong các thôn, khu dân cư, dẫn đến tư tưởng của nhân dân còn nhiều băn khoăn lo lắng.

 
Lãnh đạo xã Tuấn Việt Tiếp nhận ủng hộ quãy phòng, chống covid -19 
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dân vận trong giai đoạn hiện nay, hoạt động của Khối dân vận xã và Tổ dân vận thôn trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị và hoạt động của Tổ dân vận các thôn. Cử đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho các đồng chí cán bộ mới được kiện toàn; các đồng chí trong khối dân vận xã và Tổ dân vận thôn tiếp tục đề cao trách nhiệm, nhiệt tình sâu sát với công việc. Tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền tới đông đảo nhân dân, chú trọng vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020- 2025.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 440
Trước & đúng hạn: 440
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 18:50:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TUẤN VIỆT - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ninh Văn Khanh

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220379989

Email: ubndtuanviet@haiduong.gov.vn 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0