TIN TỔNG HỢP KHÁC
ĐẢNG ỦY XÃ TUẤN VIỆT Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn
20/10/2021 03:59:03

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid- 19 đối với người về từ các tỉnh phía Nam. Đảng ủy xã Tuấn Việt quán triệt sâu sắc quan điểm tiếp tục đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; phát huy vai trò của người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương; đảm bảo mọi người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở; nhưng không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất.

Thống nhất trong việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình từng bước, chặt chẽ, phù hợp, khả thi; vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an dân, an sinh, trật tự, an toàn xã hội. Trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; tiêm chủng, cách ly, là điều kiện tiên quyết, tiếp tục thực hiện nghiêm khẩu hiệu “5K+Vắc xin+ Công nghệ” trong phòng chống dịch.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt hơn nữa công tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch,đi đôi với kiểm tra, giám sát.

Nêu cao vai trò của chi bộ thôn, cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú, sự vào cuộc một cách thực chất và hiệu quả hơn nữa của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các biện pháp của người dân trên địa bàn. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, chủ động theo dõi, giám sát di biến động dân cư, nhất là người từ các địa phương khác về.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

BCĐ phòng chống dịch bệnh xã xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình cụ thể, khả thi. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

-UBND xã Chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, không chủ quan, lơ là; đảm bảo phương châm "bốn tại chỗ"; thực hiện việc bổ sung mua sắm nhu yếu phẩm để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với chính quyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục ra lời kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra, vừa duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 cho địa phương; phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép, tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ động chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh một cách sâu rộng, thực chất để Nhân dân hiểu và nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là các gia đình, địa bàn có người về từ vùng dịch, thực hiện giám sát cộng đồng đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tránh để lây lan, bùng phát bệnh.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tuấn Việt phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí quyết tâm giữ vững thành quả phòng, chống dịch của xã thời gian qua, thực hiện tốt giải pháp trong tình hình mới; quyết tâm bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân./.

Người đăng: Vũ Văn Liêm
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 440
Trước & đúng hạn: 440
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 17:22:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TUẤN VIỆT - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ninh Văn Khanh

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220379989

Email: ubndtuanviet@haiduong.gov.vn 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0