CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng uỷ xã Tuấn Việt tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
14/07/2023 04:26:30

Sáng ngày 13/7/2023, Đảng ủy xã Tuấn Việt tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Quang Thuật – TVHU – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Bùi Quốc Trưởng – HUV, Chủ tịch hội Nông dân huyện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Trường trực HĐND –UBND xã, Trưởng – Phó Mặt trận và các Hội, đoàn thể chính trị - xã hội xã; Bí thư các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, trách nhiệm, vừa xem trọng tính toàn diện, vừa tập trung dồn sức cho những lĩnh vực then chốt, nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá, tạo động lực phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thương mại – dịch vụ có bước chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Công tác chăm sóc sức khỏẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Quan tâm công tác giảm nghèo, thực hiện nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người nghèo hiệu quả, giúp người dân tăng thu nhập và tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử trên địa bàn. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội giữ vững.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2023 và phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu đạt thấp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Quang Thuật – TVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy yêu cầu các ngành, Mặt trận, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 461
Trước & đúng hạn: 461
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/02/2024 22:29:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TUẤN VIỆT - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ninh Văn Khanh

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220379989

Email: ubndtuanviet@haiduong.gov.vn 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0