na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
98.4%
Số hồ sơ xử lý: 1212
Trước & đúng hạn: 1196
Trễ hạn: 16
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:02:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TUẤN VIỆT - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Ninh Văn Khanh

Địa chỉ: Xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220379989

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 17,469